Club fondat în anul 1932
Prima denumire:
"Guttenbrunner  Sportverein"
Tradiția continuă.
  004 (0)731. 041. 997

1966

1982

2018

2020

SEZON 2023-2024
   
ajf Placeholder image SântanaCurtici Zabrani Felnac Glogovaţ Păuliş Simand UTA II
liga IV - Sezon 2016-2017
  85 de ani

Mesaj aniversar Josef Scheirich


16.06.2017 • 08:51 | CSVZ

Josef Scheirich
Ilsungstr. 10
86391 Stadtbergen.
Stadtbergen 16. 06.2017

Stimaţi și onoraţi participanţi la adunarea "Festivă", închinată celei de a 85 aniversări a asociaţiei sportive din Zăbrani 1932 – 2017.


Cu deosebită mâhnire și durere îmi exprim dezamăgirea personală pentru neputinţa participării la acest eveniment, aşteptat cu multă bucurie și speranţa întâlniri multor foşti sportivi și susţinători cât și reamintirea multor evenimente sportive, petrecute și trăite împreună. Scuzele absenţei mele rog să fie luate în considerare ca fiind întemeiate, începând din 17 iunie sunt in concediu, loc rezervat in 2016.    

          Mult stimate dom. Primar Toader Marian  și toate oficialităţile din conducerea com. Zăbrani.!    Stimate dom Nicula Tiberiu preşedinte , Stamate Viorel vicepreşedinte , Miculiț Eugen secretar a clubului sportiv din Zăbrani, membrii consiliului de conducere, conducerea secţiei de fotbal , toţi foşti și actuali jucători de fotbal și alți sportivi, care în parcursul anilor au activat în asociaţia sportivă din Zăbrani, toţi susţinătorii sportului din Zăbrani.!

Rog să-mi permiteţi ca fost primar si viceprimar a com. Zăbrani în perioada 1967 - 1985 și fostul dumneavoastră preşedinte a consiliului Asociaţiei Sportive Victoria din Zăbrani, în perioada 1970 – 1985, să adresez  tuturor participanţilor la această festivitate sportivă, cele mai cordiale și sincere salutări; îmbinate cu urări de mult succes în dezvoltarea  și desfăşurarea mişcării sportive în com. Zăbrani in viitori 85 de ani.

          Onorata asistenta in data de 25 Februarie 2012 a fost sărbătorită cu mult succes festivitatea celei de a 80 aniversari și în Oraşul Heidelberg din Germania, la care au luat parte 77  de foşti sportivi și susţinători de naţionalitate germană din Zăbrani și alte localităţi, cu domiciliul in Germania. Spre bucuria celor prezenţi, am putut saluta prezenţa la aceasta festivitate și a unei delegaţii de 8 foşti sportivi din Com.Zăbrani, in frunte cu domnia sa Toader Marian primarul com. Zăbrani, iar din partea clubului sportiv dom. Tiberiu Nicula preşedinte, Viorel Stamate vicepreşedinte, Eugen Miculit secretar, cât și pe Gh. Bejinaru, Gh Brîncoveanu, Krastl Filipp, Jonos Ioan si Nicolae Toader.

           Cu ocazia acestui eveniment au fost distinşi cu diplome de onoare a asociaţiei sportive Zăbrani dom: Franz Graf fost jucător și antrenor în echipa de fotbal din Zăbrani, dom. Eugen Scherer fost director al școlii din Zăbrani, dom. Josef Schäfer fost sef statia de Autobuze Lipova, dom. Filipp Nebel contabil si casier a asociației sportive Zăbrani , dom. Adam Klotz membru în secţia de fotbal si dom. Iohann Roch ptr.sprijinul deosebit acordat la construirea noi baze sportive.

            Cel mai de seama moment al acestei festivităţi la constituit înmânarea Diplomei de cetăţean de onoare a com. Zăbrani, domnului Fraz Graf din Heidelberg, fost jucător și antrenor a echipei de fotbal și părintele multor foşti jucători din asociaţia sportiva a com. Zăbrani, unul dintre cei mai apreciaţi și iubiţi sportivi din Zăbrani de către domina sa Toader Marian primarul com. Zăbrani.

            Onorata adunare, prezenţa delegaţiei române din Zăbrani la adunarea festivă de la Heidelberg din Germania, ne-a onorat deosebit. Prezenţa delegaţiei foştilor sportivi si susţinători din Germania la  festivitatea din Mai 2012 la Zăbrani a onorat sportul în sine si contribuie la menţinerea si dezvoltarea prieteniei între jucători si susţinători celor două naţionalităţi. Ca dovada si aceasta minunata festivitate Organizată de Asociaţia Sportiva Victoria Zăbrani ,cu invitaţii lor, iubitori sportului și foşti jucători din Germania.

                       Stimate dom. primar Toader Marian, toţi consilieri consiliului local, toată conducerea clubului sportiv in frunte cu preşedintele Tiberiu Nicula, si toţi iubitori sportului din Zăbrani, sunt mândru de dumneavoastră pentru tot ce aţi făcut si faceţi pentru prosperitatea si dezvoltarea sportului, în special a fotbalului, și ducerea mai departe a tradiţiei sportive în Zăbrani.      

                                                                                           

  Al dumneavoastră
    Josef Scheirich
fost președinte al clubului din Zăbrani.PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL LOCAL ZĂBRANI SUSȚINE CLUBUL SPORTIV VICTORIA