Club fondat în anul 1932
Prima denumire:
"Guttenbrunner  Sportverein"
Tradiția continuă.
  004 (0)731. 041. 997

1966

1982

2018

2020

SEZON 2023-2024
   
ajf Placeholder image SântanaCurtici Zabrani Felnac Glogovaţ Păuliş Simand UTA II

"Sunt mândru de dumneavoastră, pentru tot ce aţi făcu şi faceţi pentru prosperitatea şi dezvoltarea sportului ,în special a fotbalului, şi ducerea mai departe a tradiţiei sportive în Zăbrani".

Mesaj aniversar - Josef Scheirich

CSVZ Mai 17. 2012 11:30

Germania Stadtbergen 17.Mai 2012.

Stimaţi şi onoraţi participanţi la adunarea "Festivă", închinata celei de a 80 aniversări a Asociaţiei Sportive Victoria Zăbrani 1932 – 2012.

Cu deosebită mâhnire şi durere îmi exprim dezamăgirea personală pentru  neputinţa participări la acest eveniment, aşteptat cu multă bucurie şi speranţa întâlniri multor foşti sportivi şi susţinători cât şi reamintirea multor evenimente sportive, petrecute şi trăite împreună. Scuzele absenţei mele rog să fie luate în considerare că fiind întemeiate, întrucât în dată de 12 mai am putut cu ajutorul domnului să mă reîntorc din spital la domiciliu.    

          Mult stimate domnule Primar Toader Marian  şi toate oficialităţile din conducerea com. Zăbrani.   Stimate dom Nicula Tiberiu preşedinte , Stamate Viorel vicepreşedinte , Miculit Eugen secretar a clubului sportiv din Zăbrani, membrii consiliului de conducere, conducerea secţiei de fotbal , toţi foşti şi actuali jucători de fotbal şi alţi sportivi, care în parcursul anilor au activat în asociaţia sportivă din Zăbrani, toţi susţinători sportului din Zăbrani.!

Rog să-mi permiteţi ca fost primar şi viceprimar a com. Zăbrani în perioada 1967 - 1985 şi fostul dumneavoastră  preşedinte a consiliului Asociaţiei Sportive Victoria din Zăbrani, în perioada 1970 – 1985, să adresez  tuturor participanţilor la această festivitate sportivă, cele mai cordiale şi sincere salutări; îmbinate cu urări de mult succes în dezvoltarea  şi desfăşurarea mişcării sportive în com. Zăbrani în viitori 80 de ani.

          Onorată asistentă în dată de 25 Februarie 2012 a fost sărbătorit cu mult succes festivitatea celei de a 80 aniversări şi în Oraşul Heidelberg din Germania, la care au luat parte 77  de foşti sportivi şi susţinători de naţionalitate germană din Zăbrani şi alte localităţi, cu domiciliul în Germania. Spre bucuria celor prezenţi, am putut saluta prezenţa la această festivitate şi a unei delegaţii de 8 foşti sportivi din Com.Zăbrani, în frunte cu domnia sa Toader Marian primarul com. Zăbrani, iar din partea clubului sportiv domnul Tiberiu Nicula preşedinte, Viorel Stamate vicepreşedinte, Eugen Miculit secretar, cât şi pe Gh. Bejinaru, Gh Brincoveanu, Krastl Filip, Janos Ioan şi Nicolae Toader.

           Cu ocazia acestui eveniment au fost distinşi cu diplome de onoare a asociaţiei sportive Zăbrani domni:  Franz Graf fost jucător şi antrenor în echipa de fotbal din Zăbrani, Eugen Scherer fost directorul şcolii din Zăbrani, Josef Schäfer fost şef staţia de Autobuze Lipova, Filipp Nebel contabil şi casier a asociaţiei sportive Zăbrani , Adam Klotz membru în secţia de fotbal şi domnul Iohann Roch pentru sprijinul deosebit acordat la construirea noi baze sportive.

            Cel mai de seamă eveniment al acestei festivităţi la constituit înmânarea Diplomei de cetăţean de onoare a com. Zăbrani, domnului  Franz Graf din Heidelberg, fost jucător şi antrenor a echipei de fotbal şi părintele multor foşti jucători din asociaţia sportivă a com. Zăbrani, unul dintre cei mai apreciaţi şi iubiţi sportivi din Zăbrani, de către domina să Toader Marian primarul com. Zăbrani.

            Onorată adunare, prezenta delegaţiei romane din Zăbrani la adunarea festivă dela Heidelberg din Germania, ne-a onorat deosebit. Prezenţa delegaţiei foştilor sportivi şi susţinători din Germania la această festivitate, onorează Zabraniul şi sportul în sine şi contribuie la menţinerea şi dezvoltarea prieteniei între jucători şi susţinători celor două naţionalităţi.

             Stimate domnul primar Toader Marian, toţi consilieri consiliului local, toată conducerea clubului sportiv în frunte cu preşedintele Tiberiu Nicula şi toţi iubitori sportului din Zăbrani, sunt mândru de dumneavoastră, pentru tot ce aţi făcu şi faceţi pentru prosperitatea şi dezvoltarea sportului ,în special a fotbalului, şi ducerea mai departe a tradiţiei sportive în Zăbrani.                                                                                                  

                                                                       Al dumneavoastră fost preşedinte 

                                                                                      Josef Scheirich.PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL LOCAL ZĂBRANI SUSȚINE CLUBUL SPORTIV VICTORIA